دهلچی، منزل نو ساخت

 

 

 

خانه‌ی قدیم خراب بود، دیوار ِ مستراح نم‌ می‌داد، درها صدا می‌داد، آب گرم نداشتیم، همسایه ها فضول بودند، مهمان ها زیاد بودند، صاحب خانه پول زیاد می‌گرفت و…

گفتیم بیش از این مایه‌ی خجالت دوستان نباشیم. اثاث بردیم خانه جدید، تار و تمبکمان را جمع کردیم، با کمک رفیق عزیزمان، محمد مرادی، آوردیم اینجا، تا اگر شد بیشتر ساز را برداریم و بزنیم. 

خانه‌ی جدیدمان بزرگتر است، دیوارهایش را رنگ زدند، مستراحش را هم امتحان کردیم، نم نمی‌داد. 

اگر خداخواست و عمری بود، اینجا بیشتر و بهتر خدمت می‌گزاریم، آهنگ می‌آوریم از تنبور سید خلیل تا گیتار جسی ‌کوک، آهنگساز و آوازه‌خوان معرفی می‌کنیم از همین روستای کنار تا ینگه‌دنیا، کنسرت تعریف می‌کنیم، اخبار موسیقی می‌نویسیم، حرف می‌زنیم، حرف می‌شنویم، زندگی می‌کنیم.

 

حرفی، حدیثی، نقلی، گلایه‌ای، پیشنهادی هم اگر هست و داشتید یک نامه بزنید از اینجا.

مرحمت کردید،تا آخر خواندید، سپاسگزار.

 

  دهلچی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tags: , , ,