سلیف کیتا

 

نام اثر: Madan

نام هنرمند: سلیف کیتا (Salif Keita)

مدت زمان: ۶ دقیقه

توضیح کوتاه: معرفی سلیف کیتا و دریافت اثر یاموره در دهلچی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madan
O laka lamma le
O laka lamma le
O laka lamma le dja
O laka lamma le
Se jolaka lamma le
Se jolaka lamma le
Se jolaka lamma le dja
Se jolaka lamma le
O laka lamma le
O laka lamma le
O laka lamma le dja
O laka lamma le
Se jolaka lamma le
Se jolaka lamma le
Se jolaka lamma le dja
Se jolaka lamma le

Ay ihe geba geta singurna yeah
Ilina in a nara sa
Oh oh
Ili la serna najih neja
Ilina ina nara
Ilina ina nara sa
Ili la serna najih neja
Ilina ina nara

A sid la nemma ra do msebbe toggorro no yee
Tama yoo pabba yo
A sid la nemma ra do msebbe toggorro no yee mo
Tama yoo o pabba ho fago pibee

Ori tali ma jeye
Ori tali ma jeye
Ori tali ma jeye
Ori tali ma jeye
Ori tali ma

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,