شبگرد، کوروس سرهنگ زاده

 

نام اثر: شبگرد

نام هنرمند: کوروس سرهنگ زاده

سبک: سنتی / دشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,