احمد عبادی

 

نام اثر: تکنوازی سه تار

نام هنرمند: احمد عبادی

زمان: ۷ دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,