زورق سرگشته، عبدالوهاب شهیدی

 

نام اثر: زورق سرگشته

نام هنرمند (عود و آواز): عبدالوهاب شهیدی

ضرب: امیر ناصر افتتاح

شعر: شهریار

گوینده: آذر پژوهش

برنامه گلهای تازه شماره ۱۱

 

 

 

 

خیال رفتگان شب تا سحر در جانم آویزد
خدایا این شب آویزان چه می خواهند از جانم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,