کرنا، به فتح کاف، یکی از کهن ترین سازهای موسیقی ایران است که در خانواده سازهای بادی قمیش دار دسته بندی می‌گردد. بر اساس نوشته‌های تاریخی و اشیاء مکشوفه از امپراطوری هخامنشی، پیشینه این ساز به بیش از ۲۵۰۰ سال می‌رسد.
تصویر پیش رو متعلق به کرنایی است که در سال ۱۳۳۶ خورشیدی (۱۹۵۷ میلادی) از قبر داریوش سوم هخامنشی یافت شده است. طول این نمونه منحصر به فرد ۱۲۰، قطر دهانه خروجی اش ۵۰ و قطر دهانه ورودی اش ۵ سانتی‌متر است و اکنون در موزه تخت جمشید استان فارس نگهداری می‌شود.

 

 

کرنا

 

 

 

لینک کوتاه برای به اشترام گذاری

http://doholchi.com/?p=4880

 

 

 

 

 


 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,