Tag: احمد رضا احمدی

  • میوه ها طعم تکراری دارند !

    میوه ها طعم تکراری دارند !

          بیش از ۶۰ شعر احمدرضا احمدی در دفتر شعر جدید او تحت عنوان میوه ها طعم تکراری دارند منتشر شد. این کتاب ۲۰۰ […]

     
 
 
 
 

جستجو در دهلچی

 

خبر نامه

 

خوراک دهلچی (برای فیدخوان ها)