Tag: انلود سینا ودجانی

  • Sina Vodjani (سینا ودجانی)

    Sina Vodjani (سینا ودجانی)

          سینا ودجانی (Sina Vodjani) آهنگساز، نقاش و عکاس ایرانی-فرانسوی است.  تاثیر دانش او در مورد فرهنگ، مذاهب و موسیقی شرقی که حاصل […]

     
 
 
 
 

جستجو در دهلچی

 

خبر نامه

 

خوراک دهلچی (برای فیدخوان ها)