Tag: با پرتو جمالت برهان چه کار دارد سید خلیل

  • سید خلیل عالی‌ نژاد

    سید خلیل عالی‌ نژاد

                سید خلیل عالی‌نژاد خواننده و نوازنده بزرگ تنبور را در گذشته معرفی نمودیم (در اینجا).  آثار بر جای مانده از […]

     
 
 
 
 

جستجو در دهلچی

 

خبر نامه

 

خوراک دهلچی (برای فیدخوان ها)