Tag: داریوش سوم

  • کرنا ساز هخامنشی

    کرنا ساز هخامنشی

    کرنا، به فتح کاف، یکی از کهن ترین سازهای موسیقی ایران است که در خانواده سازهای بادی قمیش دار دسته بندی می‌گردد. بر اساس نوشته‌های […]

     
 
 
 
 

جستجو در دهلچی

 

خبر نامه

 

خوراک دهلچی (برای فیدخوان ها)