گرامافون دهلچی

 

 

 

دوستان و همراهان دهلچی مدام نامه می‌زدند که آثار گذشته موسیقی ایران را نیز برای دریافت قرار دهید. بعضی از دوستان نیز درخواست داشتند علاوه بر معرفی هنرمندان برجسته دنیای موسیقی از گذشتگان هم یادی بکنیم و نسل جوان را با آثار این اساتید آشنا سازیم. به دیده منت پذیرفتیم و بخش گرامافون را در دهلچی ایجاد نمودیم. این بخش از طریق صفحه اصلی و منوها قابل دسترسی است.

 

 

من دهلچی هستم!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tags: , , , , , , , ,